VÁCLAV BARNÁŠ  KOVOVÝROBA 

Křídlové skládací brány jsou vhodným řešením tam, kde by klasické nebo posuvné brány nemohly být použity, např: velké stoupání na pozemku za vraty v objektu, málo místa mezi oplocením a budovou při požadavku zachování prostoru za vraty, široký vjezd do 9m, vrata ve svahu, hloubka vjezdu, apod. Skládací mechanismus je instalován na kostrukci vrat.